Det här är en Överenskommelse:

 i Bästa Samverkansplatsen

Under 2018 arbetar Bästa samverkansplatsen fram en Halländsk Överenskommelse i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

En slutversion av den Halländska Överenskommelsen beräknas vara klar under våren 2019. Då kommer halländska organisationer att bjudas in för att signera dess innehåll och fortsätta arbetet med ökad samverkan.