Kulturförmedling
Hallands bildningsförbund har Region Hallands uppdrag att presentera ett omväxlande och kvalitativt förslag på kulturprogramaktiviteter. Detta görs genom att vi tillsammans med Musik i Halland producerar ett Kulturutbud (programkatalog) varje år.

Kulturutbudet vänder sig i första hand till institutioner, servicehus och halländskt föreningsliv.

Katalog 2012
Kulturutbud 2012
Nu större, bredare och djupare. Tillsammans med Musik i Halland presenterar vi stolt årets utbudskatalog. Givetvis hjälper vi också till med att förmedla andra önskemål av kulturaktiviteter. Beställningar av program eller katalog kan med fördel göras via e-post.
Kulturutbud 2012
Kulturutbud 2011
Hämta Kulturutbud 2010
Hämta Kulturutbud 2009
Hämta Kulturutbud 2008 (höst)
Hämta Kulturutbud 2008 (vår)
Hämta Kulturutbud 2007 (höst)
Hämta Kulturutbud 2007 (vår)
Hämta Kulturutbud 2006 (höst)
Hämta Kulturutbud 2006 (vår)
Hämta Kulturutbud 2005 (höst)
Hämta Kulturutbud 2005 (vår)
Hämta Kulturutbud 2004 (höst)

Nyhetsbrev
Våren 2010

Kulturprogrambidraget har tagits bort!
Vi har under många år haft Statens kulturråds uppdrag att förmedla kulturprogramstöd till det ideella föreningslivet i Hallands län. Nu har majoriteten i Sveriges riksdag beslutat att bidraget ska försvinna. Därför har vi inte längre några pengar att fördela.