Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Hallands län. Dessutom är bildningsförbundet, genom Halländska hembygdsrådet, länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsförbund samt svarar som detta för service till länets hembygdsföreningar.

Verksamheten har till syfte att stärka folkbildningen och att synliggöra folkbildningens insatser och öka dess attraktionskraft. Medlemmarna i bildningsförbundet består av länets studieförbunds distriktsorganisationer (motsvarande), folkhögskolor, SISU Idrottsutbildarna, länsmuseiorganisation och regionens kulturförvaltning.

På uppdrag av Region Halland verkar Hallands bildningsförbund som regional kulturinstitution.

Adress:
HALLANDS BILDNINGSFÖRBUND
KUNGSGATAN 1
302 45 HALMSTAD

Telefonnummer:
035-177770

Organisationsnummer:
849000-1891

Bankgironummer:
612-0869

Vår styrelse består av fem ledamöter som väljs på årsmötet. Dessutom är Region Halland och personalen representerade i styrelsen. Utöver dessa ledamöter så väljs ordförande och vice ordförande separat av årsmötet.

Ordförande:
Joachim Lindqvist
Vice ordförande:
Anna-Karin Sjöström
Ledamöter valda av årsmöte:
Peter Carlsson
Hanna Schölander
Bo Westman
Sussi Andreasson
Björn Johansson

Ledamot vald av Region Halland Sven-Anders Svensson
Ersättare vald av Region Halland Conny Carlsson

Personalrepresentant Kerstin Hultin

Revisorer
(Britt Marie Mallander, KPMG) har avgått under året
Jan Johansson
Ersättare:
Lena Olofsdotter

Valberedning
Lennart Karlsson
Gunbritt Lindmark
Charlotte Olesen Rosén