Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

Verksamhet

Den Halländska Överenskommelsen

Under 2018 har Bästa samverkansplatsen arbetat fram en Halländsk Överenskommelse. Arbetet har skett i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

 

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

Vill du ställa dig bakom den Halländska Överenskommelsen och vara med och jobba för bättre tillit och delaktighet för alla i Halland?
Kontakta Rebecca Nordström för mer information.

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.
Arbetsgruppen hittar du här.

Organisationer som redan har signerat den Halländska Överenskommelsen:

ABF Halland
Astma-Allergi Halland
Blodcancerföreningen Halland
DHR Region Halland
Diabetesföreningen Halmstad-Hylte-Laholm
Folkrörelsernas arkiv i södra Halland
Folkuniversitetet – Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet
Föreningen Norden Halland
GCF Anemonen Halland
Hallands bildningsförbund
Hallands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
Hallands Parasportförbund
Hallands Stamningsförening
Konstfrämjandeföreningen i Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Länsförbundet Hallands 4H
Neuro Halland
Neuro Halmstad
PRO Halland
Region Halland
Riksteatern Halland
Rädda Barnen Halland
Röda Korset Halmstad
Röda Korset Region syd
Samordningsförbundet i Halland
Sensus Västra Sverige
SRF Halland
Studieförbundet Vuxenskolan
Sverok Väst

Pågående verksamhet:

Få nyhetsbrev