Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

Verksamhet

Den Halländska Överenskommelsen

Under 2018 har Bästa samverkansplatsen arbetat fram en Halländsk Överenskommelse. Arbetet har skett i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

 

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

Vill du ställa dig bakom den Halländska Överenskommelsen och vara med och jobba för bättre tillit och delaktighet för alla i Halland?
Kontakta Rebecca Nordström för mer information.

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.
Arbetsgruppen hittar du här.

Organisationer som redan har signerat den Halländska Överenskommelsen:

ABF Halland
Astma-Allergi Halland
Blodcancerföreningen Halland
DHR Region Halland
Diabetesföreningen Halmstad-Hylte-Laholm
Folkrörelsernas arkiv i södra Halland
Folkuniversitetet – Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet
Föreningen Norden Halland
GCF Anemonen Halland
Hallands bildningsförbund
Hallands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
Hallands Parasportförbund
Hallands Stamningsförening
Konstfrämjandeföreningen i Halland
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Länsförbundet Hallands 4H
Neuro Halland
Neuro Halmstad
PRO Halland
Region Halland
Riksteatern Halland
Rädda Barnen Halland
Röda Korset Halmstad
Röda Korset Region syd
Samordningsförbundet i Halland
Sensus Västra Sverige
Studieförbundet Vuxenskolan
Sverok Väst

Var med på signeringsceremonin 14 maj 2019!

Den 14:e maj återvänder Bästa samverkansplatsen till platsen där allt började – Halmstads Teater. 2016 möttes idéburen och offentlig sektor för att börja sin resa för ett mer strategiskt arbete för bättre samverkan. Sedan dess har vi träffats på regelbunden basis och diskuterat olika områden, metoder och verktyg. Arbetet har lett fram till att en Halländsk Överenskommelse har tagits fram som definierar att vi, som olika sektorer, ser att vi bör samverka mer i frågor där vi har gemensamma intressen. För att samverkan inte ska bli ojämlik så har principer tagits fram som ska genomsyra all form av samverkan. Åtgärder med ansvarspunkter har tagits fram för att underlätta för framtiden.

Den Halländska Överenskommelsen är inte ett avtal, utan är skapad utifrån begreppen fritt och frivilligt. Vi tror att relationen mellan sektorerna blir bättre och mer hållbar om den grundar sig på intresse och förmåga istället för på regleringar och straff.

Under kvällen kommer du att vara med i diskussioner om vad som bör prioriteras framöver på samverkansområdet. Du kommer också att få två konkreta exempel på samverkansprojekt som är på gång under året och som din organisation gärna får engagera er i.

Om du tillhör en organisation som bestämt sig för att ställa sig bakom den Halländska Överenskommelsens innehåll, kommer du dessutom att välja vilka personer som kommer att ingå i den Halländska Överenskommelsens arbetsgrupp.

Datum: 14 maj
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: Halmstad Teater, Festsalen

Program:
17.00 – 17.45 Registrering och mat
17.45 – 18.00 Välkommen!
18.00 – 18.15 Signering och val av arbetsgrupp
18.15 – 19.15 Workshop: framtid och prioriteringar
19.15 – 19.55 Presentationer samverkansprojekt
19.55 Avrundning och Avslutning

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2/5
Anmäl dig här. 

Pågående verksamhet:

Få nyhetsbrev