Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

Verksamhet

Den Halländska Överenskommelsen

Under 2018 har Bästa samverkansplatsen arbetat fram en Halländsk Överenskommelse. Arbetet har skett i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

 

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

Vill du ställa dig bakom den Halländska Överenskommelsen och vara med och jobba för bättre tillit och delaktighet för alla i Halland?
Kontakta Rebecca Nordström för mer information.

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.
Arbetsgruppen hittar du här.

 

På gång

Under 2020:

Överenskommelsens arbetsgrupp att lägga fram en handlingsplan för genomförandet av överenskommelsen.

En övergripande kartläggning över samverkan mellan Region Halland och idéburen sektor kommer att tas fram.

Samverkansrådgivning sker löpande.

Ett kunskapsmaterial om Överenskommelser tas fram.

Pågående verksamhet:

Organisationer som signerat den Halländska Överenskommelsen.

Vill du veta vad det innebär att signera?

Få nyhetsbrev