Hallands Bildningsförbund

Teaterverksamhet

 Björn Holmgren

Den regionala teaterverksamheten inom Hallands bildningsförbund sköts av vår teaterkonsulent, Björn Holmgren.

Verksamheten är kopplad till uppdrag från Region Halland. Från början handlade det om att främja amatörteater. Numera handlar det mycket om stöd till revyer, utveckling av gränsöverskridande scenkonst och möjligheter för professionella och framstående amatörer att verka tillsammans.

Verksamheten är både av pedagogisk och teknisk art. Bl.a. finns en teknikpool inrättad där grupperna kan låna material till sin verksamhet på ekonomiskt fördelaktiga grunder. Samarbete sker med länets studieförbund och folkhögskolor samt kulturinstitutioner, fria grupper, företagare och enskilda personer.

Kontakta gärna vår teaterkonsulent, Björn Holmgren, för mer information. Du når Björn enklast via 070 588 94 20 eller e-post.