Hallands Bildningsförbund

Styrelse

Vår styrelse består av fem ledamöter som väljs på årsmötet. Dessutom är Region Halland och personalen representerade i styrelsen. Utöver dessa ledamöter så väljs ordförande och vice ordförande separat av årsmötet.

Ordförande Joachim Lindqvist
Vice ordförande Anna-Karin Sjöström
Ledamöter valda av årsmöte Peter Carlsson
  Hanna Schölander
  Bo Westman
  Sussi Andreasson
  Björn Johansson
Region Halland Sven-Anders Svensson
ersättare Conny Carlsson
Personalrepresentant Kerstin Hultin

 

Revisorer

Britt Marie Mallander, KPMG

Jan Johansson

ersättare: Lena Olofsdotter

 

Valberedning

Lennart Karlsson

Gunbritt Lindmark

Charlotte Olesen Rosén

 

Styrelsens protokoll

2018-03-14

2017-11-20

2017-09-21

2017-06-14

2017-03-15

2016-11-30

2016-09-28

2016-06-08

2016-04-28

2016-03-16

2015-12-01

2015-09-22

2015-06-09

2015-04-29

2015-03-18

Styrelsens möte 2014-12-01

Styrelsens möte 2014-10-30

Styrelsens möte 2014-06-12

Styrelsens möte 2014-03-20

Styrelsens möte 2013-11-28

Styrelsens möte 2013-09-26

Styrelsens möte 2013-06-13

Styrelsens möte 2013-04-27

Styrelsens möte 2013-03-21

Styrelsens möte 2012-11-29

Styrelsens möte 2012-09-25