Hallands Bildningsförbund

Hallands bildningsförbund (organisationsnummer 849000-1891) är folkbildningens intresseorganisation i Hallands län. Dessutom är bildningsförbundet, genom Halländska hembygdsrådet, länsorganisation för hembygdsrörelsen och medlem i Sveriges Hembygdsförbund samt svarar som detta för service till länets hembygdsföreningar.

Verksamheten har till syfte att stärka folkbildningen och att syunliggöra folkbildningens insatser och öka dess attraktionskraft. Medlemmarna i bildningsförbundet består av länets studieförbunds distriktsorganisationer (motsvarande), folkhögskolor, SISU Idrottsutbildarna, länsmuseiorganisation och regionens kulturförvaltning.

På uppdrag av Region Halland verkar Hallands bildningsförbund som regional kulturinstitution.

Verksamhetsberättelse 2017 och långsiktig plan 2019-2021

Verksamhetsplan och budget 2018

Protokoll från årsmötet 2017

Verksamhetsberättelse 2016 och långsiktig plan 2018-2020

Verksamhetsplan och budget 2017

Protokoll från årsmötet 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll från årsmötet 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan och budget 2014

Protokoll från årsmötet 2014

Arvodesregler

Stadgar

Delegationsordning