Hallands föreläsningsförbund
bildades 1902, som det första föreläsningsförbundet utanför universitetsstäderna. 1963 gick föreläsningsförbundet upp i Hallands bildningsförbund men blev återigen en egen organisation 1982.

   

Förbundet har för närvarande nio medlemsföreningar. Administrativ service erhålls genom Hallands bildningsförbund. Verksamheten i förbundet knyter an till det traditionella folkbildningsidealet med föreläsningen som bildningsform. I föreningarnas programförläggning finns också inslag av musik, teater, utställningar m.m.

Föreläsningsföreningarnas verksamhet berikar på ett uppmärksammat sätt länets kulturverksamhet och bidrar till att ett kvalitativt kulturutbud kan erhållas på respektive verksamhetsort. Kommunerna stödjer föreningarnas arbete.

Föreläsningsförbundet initierar också verksamhet på orter som saknar föreläsningsförening.

Aktuella program:

Knäreds föreläsningsförening Våren 2012

Okome föreläsningsförening Hösten 2011

Tvååkers samarbetsorganisation Våren 2012

Varbergs föreläsningsförening Hösten 2011

 

Länkar till hemsidor:

Falkenbergs föreläsningsförening

Halmstads föreläsningsförening

 

Förteckning över föreläsningsföreningar    HALLANDS FÖRELÄSNINGSFÖRBUND
Kungsgatan 1
302 45 HALMSTAD
Tfn: 035-17 77 70 Fax: 035-17 77 77
E-post:
info@hbf.se