Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresse- och branschorganisation i Hallands län. Våra medlemmar är de nio studieförbundens regionala organisationer, länets två folkhögskolor, regionbiblioteket, länsmuséerna och SISU Idrottsutbildarna.

Vi är också Folkbildningsförbundets regionala organisation och dessutom genom vår funktion som länsförbund för hembygdsrörelsen anslutna till Sveriges hembygdsförbund.

Verksamheten i bildningsförbundet har av tradition en stor bredd. Förutom den rena branschverksamheten genomför vi uppdrag från såväl Region Halland som andra länsintressenter. Vi servar dessutom det ideella föreningslivet i Halland och administrerar bl.a. Hallands föreläsningsförbunds verksamhet.

Hallands bildningsförbunds arbetar på det sättet som både en intresseorganisation och som en organisation med institutionsprägel. Samverkan med länets övriga folkbildnings- och kulturintressenter är påfallande stor.

Region Halland står för merparten av de anslag som vår verksamhet är beroende av.

Verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplan 2011
Verksamheten 2010

Våra medlemmar:

ABF Halland
Folkuniversitetet
BILDA Väst
Ibn Rushd
Medborgarskolan Väst
NBV Halland
Sensus Västra Sverige
Studiefrämjandet
Vuxenskolan
Katrinebergs folkhögskola
Löftadalens folkhögskola
Hallands kulturhistoriska museum, Varberg
Hallands konstmuseum, Halmstad
Musik i Halland
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Regionbiblioteket Halland
SISU idrottsutbildarna Halland