Anna Lindqvist

2500kr

Boksamtal

Tryggare kan ingen vara… – Finska krigsbarn i Halland berättar

Beskrivning

Boken ”Tryggare kan ingen vara…” är en vittnesskildring som belyser en mörk period i den finska och svenska historien. År 1939 låg krigets skugga tung över Europa, vilket föranledde den största barnförflyttningen i vår tid. Ca 70 000 barn flydde från Finland till Sverige, 1 600 av dem kom till Halland. I boken blandas 18 personers berättelser om uppbrott och bedrövelse, men även berättelser om kärlek och familjeband över gränserna.

Vad ligger bakom en vittnesskildring som denna och vilka är människorna som väljer att berätta? Boken och bakgrundsarbetet beskrivs närmre av författaren Anna Lindqvist som även berättar om projektet Finska krigsbarn i Halland som ligger till grund för boken.  Efter presentationen öppnar vi upp för samtal kring ämnet.

Finska krigsbarn

Mer information

Ort

Halmstad