Berättarglädje!

0kr

Inspiration och utbildning – för personal!

Nollställ

Beskrivning

Att få sitta en stund tillsammans och
berätta händelser och minnen från
livet, är ett behov alla människor delar.

Berättargrupper på ett äldreboende ger
glädje, stärker gemenskapen och kan vara
ett sätt för seniorer och personal att lära
känna varandra bättre.

Som personal får du lära dig enkla metoder
för att komma igång med berättande.

”Vi får tid att verkligen lyssna på fantastiska
historier och levnadsöden, vilket inspirerar
och lär oss mycket. Att se glädjen det ger
våra seniorer att få berätta sin historia känns
värdefullt, de blir någon.”
Personal, Krusbärets äldreboende, Halmstad

Ledare: Mymmel Blomberg

Här presenteras erbjudanden till personalen – för inspiration och kunskap när det gäller kultur och hälsa i äldreomsorgen.

Dessa utbildningspass och inspirationsträffar utformas efter era önskemål och behov.

Passen leds av kompetenta kulturledare inom de olika kulturformerna. Det går fint att börja med ett första introduktionsmöte.
Kontakta oss så planerar vi tillsammans!

Priset beror på omfattning, antal tillfällen och deltagare.

Kostnaderna subventioneras med 50 % av Hallands bildningsförbund.

”Kultur är viktigt även för personalen, att få en känsla av välbefinnande, att uppleva något nytt.”
Ana Maria Chrysoulakis, chef för Halmstads äldreboenden.

Läs mer om hur subventionerade program fungerar här!

Mer information

Alternativ

Pris bestäms utifrån tid och gruppstorlek