Dansglädje

0kr

Inspiration och utbildning – för personal!

Nollställ

Beskrivning

Dansglädje!

Seniorer som dansar kan bekräfta det
forskningen visat. De berättar om bättre
balans, mindre yrsel och mjukare leder.
Och om glädje och välbefinnande.
Här får du lära dig om möjligheterna med
kravlös dans, anpassad för seniorer med
och utan funktionsskillnader.
Du får prova dans som stimulerar balans
och minne, väcker känslor och stärker omtanke
och social interaktion.
Dans och rörelseglädje!
”Jag var på fysträning i morse men här på
dansen får även själen sin stimulans, och
det utan att jag märker det. Hela jag får vara
med!!”
Dansande dam i äldreomsorgen, 87 år
”Jag har genom dansen fått ett helt annat
sätt att se på personer med demens.”
Personal Tallgläntans äldreboende.
Ett flertal kompetenta ledare finns.

Läs mer om hur subventionerade program fungerar här!

Mer information

Alternativ

Pris bestäms utifrån tid och gruppstorlek

Anna Lindqvist