Styrelse

Ordförande
Ingvar Karlsson, ABF Halland

Vice ordförande
Joachim Lindqvist, SV Halland

Ledamöter
ABF Halland: Björn Johansson , ersättare Conny Carlsson

SV Halland: Maria Valeberg , ersättare Lars-Erik Karlsson

NBV Halland: Robert Lychou, ersättare Paul Barath

SISU Halland: Göte Arvidsson, ersättare Olle Kristensson

Bilda Väst: Ulf Lager, ersättare Peter Ljungqvist

Sensus Väst: Kay Rönn, ersättare Lena Sjöberg

Studiefrämjandet Väst: Lisa Miklos , ersättare Vibeke Sönnby

Medborgarskolan Väst: Lars Hjalmarsson, ersättare Imelda Bencic

Folkuniversitetet: Anna-Karin Sjöström, ersättare Marko Milcovic

Ibn Rushd Väst: , ersättare Ahmed Mohamed

Stiftelsen Hallands länsmuséer: Agneta Boqvist , ersättare Sven Lundström

Region Halland: Sven-Anders Svensson, ersättare Bernt Zander

Folkhögskolorna: Per-Anders Wadman , ersättare Peter Carlsson

Regionbibliotek Halland: , ersättare Eiler Jansson

Halländska hembygdsrörelsen: Bengt Bengtsson , ersättare GunBritt Lindmark

Musik i Halland: Marianne Melzer, ersättare Torbjörn Johansson

Personalrepresentant: Kerstin Hultin