Teaterverksamhet
Den regionala teaterverksamheten inom Hallands bildningsförbund servas av vår teaterkonsulent. Arbetet bedrivs och riktas speciellt mot amatörernas behov. Råd, stöd och service ges direkt i amatörteatergrupperna.

Verksamheten är både av pedagogisk och teknisk art. Bl.a. finns en teknikpool inrättad där grupperna kan låna material till sin verksamhet på ekonomiskt fördelaktiga grunder. Vi genomför också kurser och utbildningar vid behov. Samarbete sker med länets studieförbund och folkhögskolor samt kulturinstitutionerna i såväl produktions- som utbildningsverksamheten.

Kontakta gärna vår teaterkonsulent, Björn Holmgren, för mer information. Du når Björn enklast via 070 588 94 20 eller bjorn.holmgren(a)hbf.se