Hallands Bildningsförbund

Kultur för livet - mer kultur i halländsk äldreomsorg

Martin Odd

Utvecklare Kultur och Hälsa

 

Foto: Mymmel Blomberg

Regional överenskommelse om kultur för äldre i Halland

Sedan 2016 samverkar regionen, folkbildningen och kommunerna utifrån en regional överenskommelse om kultur för äldre, med inriktning äldreomsorg. Detta ger kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och ökar seniorernas tillgång till god kultur. Överenskommelsen är ett resultat av utvecklingsinsatser som bedrivits av Hallands bildningsförbund på uppdrag av regionen och med stöd från Kulturrådet - under rubriken Kultur för livet.

Läs överenskommelsen här.

 

 Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att säkerställa överenskommelsen och fortsätta utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

  • Kommunala riktlinjer. Ett av de viktigaste resultat av överenskommelsen är att kommunerna tagit fram nya mål och riktlinjer för kulturen som resurs i äldreomsorgen - något unikt i Sverige. Riktlinjerna presenteras här: Halmstad. Varberg. Falkenberg. Hylte, Laholm, Kungsbacka
  • Subventionerade kulturprogram. Överenskommelsen beskriver hur ett kvalitativt kulturutbud tas fram i ny samverkan med kommunernas kulturförvaltningar och äldreomsorg, där även seniorerna medverkar, samt föreningslivet. Kommunerna tar fram öronmärkta medel för detta utbud, som subventioneras av regionen med 50 %. De subventionerade programmen - och alla andra program - hittar du i bildningsförbundets kulturutbud för 2018 - här.
  • Kulturutbildning. Utifrån överenskommelsen tar vi tillsammans med kommunerna initativ för att utbilda i kultur på länets vårdutbildningar och för befintlig personal. Under 2018 kommer vi även utveckla utbildning i kultur och hälsa - för halländska kulturaktörer.
  • Nyhetsbrev. Vi ger ut ett Nyhetsbrev med information om allt som händer. Vill du hamna på sändlistan - maila till oss här.   Vårt senaste Nyhetsbrev hittar du här.
  • Facebook. Vi finns på facebook! Du hittar oss här.

 

 

Läs om andra utvecklingsinsatser inom kultur och hälsa - som görs av Kultur i Halland.

Kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus. Ansvarig är utvecklare Hugo Tham.

Läs mera - HÄR.

 

 

Halländsk forskning - om kulturens betydelse i äldreomsorgen

2013 genomfördes en studie i Hallands sex kommuner. Kristina Gustafssons forskningsrapport; "Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg", hittar du här.

 

Har du frågor eller åsikter om vårt arbete - hör gärna av dig.

Martin Odd

Utvecklare kultur och hälsa

Hallands bildningsförbund

m.o@hbf.se035 - 17 77 76, 0763 - 75 17 06