Kultur för livet - mer kultur i halländsk äldreomsorg

 

Foto: Mymmel Blomberg

Regional överenskommelse om kultur för äldre i Halland

Sedan 2016 samverkar regionen, folkbildningen och kommunerna utifrån en regional överenskommelse om kultur för äldre, med inriktning äldreomsorg. Detta ger kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och ökar seniorernas tillgång till god kultur. Överenskommelsen är ett resultat av utvecklingsinsatser som bedrivits av Hallands bildningsförbund på uppdrag av regionen och med stöd från Kulturrådet - under rubriken Kultur för livet.

Läs överenskommelsen här.

 

 2017 blir det andra året när vi tar avstamp från överenskommelsen! 

Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att säkerställa överenskommelsen och fortsätta utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

  • Kommunala riktlinjer. Ett av de viktigaste resultat av överenskommelsen är att kommunerna tagit fram nya mål och riktlinjer för kulturen som resurs i äldreomsorgen - något unikt i Sverige. Riktlinjerna presenteras här: Halmstad. Varberg. Falkenberg. Hylte, Laholm, Kungsbacka
  • Subventionerade kulturprogram. Överenskommelsen beskriver hur ett kvalitativt kulturutbud tas fram i ny samverkan med kommunernas kulturförvaltningar och äldreomsorg, där även seniorerna medverkar, samt föreningslivet. Kommunerna tar fram öronmärkta medel för detta utbud, som subventioneras av regionen med 50 %. De subventionerade programmen - och alla andra program - hittar du i bildningsförbundets kulturutbud för 2017 - här.
  • Kulturutbildning. Utifrån överenskommelsen tar vi tillsammans med kommunerna initativ för att utbilda i kultur på länets vårdutbildningar och för befintlig personal. Under 2017 kommer vi även utveckla utbildning i kultur och hälsa - för halländska kulturaktörer.
  • Nyhetsbrev. Vi ger ut ett Nyhetsbrev med information om allt som händer. Vill du hamna på sändlistan - maila till oss här.   Vårt senaste Nyhetsbrev hittar du här.
  • Facebook. Vi finns på facebook! Du hittar oss här.

 

Halländsk forskning - om kulturens betydelse i äldreomsorgen

2013 genomfördes en studie i Hallands sex kommuner. Kristina Gustafssons forskningsrapport; "Vad kultur gör : om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg", hittar du här.

 

Har du frågor eller åsikter om vårt arbete - hör gärna av dig.

Martin Odd

Utvecklare kultur och hälsa

Hallands bildningsförbund

m.o@hbf.se035 - 17 77 76, 0763 - 75 17 06  

 

 

 

 

Martin Odd

Utvecklare Kultur och Hälsa