Hallands Bildningsförbund

Halländska hembygdsrörelsen

Kerstin Hultin, en av många inflyttade hallänningar, arbetar som hembygdskonsulent.

Halländska hembygdsrådet har en egen hemsida som du kommer till här.

På länken ovan finns kontaktuppgifter på halländska hembygdsrådets hemsida för hela Halland, som administreras av hembygdskonsulenten vid Hallands Bildningsförbund. Funderar ni över något så ta kontakt! 

Här finns en artikelbas om halländsk kulturhistoria tidigare publicerad
i Tidningen I Halland från år 2000-2012. Artiklarna handlar om halländsk lokalhistoria, seder och bruk, intressanta för alla som vill veta mer om lokal kulturhistoria. Hembygdskonsulenten kan också hjälpa dig med tips!

För att leta i artikelbasen finns på dessa undersidor möjlighet att läsa vad varje tidnings nummer innehåller eller söka artiklar sorterade under olika  kategorier ex. byggnader, hantverk, seder/sägner m fl.

PRESENTATION AV INNEHÅLL FRÅN ÅR 2000 TILL 2012

SÖKA ARTIKLAR UNDER KATEGORIER