Viktig information

VÅR SERVICE FÖR BESTÄLLARE OCH ARTISTER

• Vi bokar artist, gör upp om pris och skickar bekräftelse på bokningen både till arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att allt stämmer).
• Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.
• Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.
• Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.
• OBS! Förutom priset som anges i katalogen betalar beställaren även reseersättning med 18.50 kr/mil.

• Priserna gäller för program på ca 45 min – om inget annat anges.
• Priserna kan komma att justeras under innevarande år.
• Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.
• Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra arrangemang!
• Alla bokningar är bindande om inte särskild överenskommelse om ev. avbokning slutits med artisten.

Tag kontakt med artisten i god tid.

SUBVENTIONER

I utbudet presenteras ett antal program som vi subventionerar med 50 % av kostnaden, inklusive resor, genom medel från Region Halland. Programmen väljs ut i samverkan med kommunernas kultur och äldreomsorg och föreningslivet.

När årets subventioner är förbrukade, kan du fortfarande boka programmen. Du betalar då hela kostnaden, d.v.s. dubbelt pris jämfört med vad som står i prisrutan – samt hela resekostnaden.

Äldreomsorgen:
Kommunerna bokar utifrån en regional överenskommelse.
Kontaktperson för detta finns för varje kommun.
För frågor: maila bokningar@hbf.se eller ring 035 – 17 77 73.

Föreningslivet:
Subventioner till föreningar utgår med en fast summa för år 2018.
Först till kvarn gäller – dock endast för ett program per förening och år.

Ingen bokning är klar förrän den är bekräftad via mail eller tel.