Rädda Nordhallands hembygdsmuseum

 i Hallands bildningsförbund

Bildningsförbundets ordförande Joachim Lindqvist och Hembygdsrådets ordförande Bo Westman skriver till Kommunstyrelsen i Kungsbacka och begär att de ska bidra till en lösning som innebär att Hembygdsmuséet ska kunna fortsätta verka i Kungsbacka centrum.

Läs hela skrivelsen här.