Bästa samverkansplatsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna arbetet med Bästa samverkansplatsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

Den Halländska Överenskommelsen

Sedan 2019 har Bästa samverkansplatsen arbetat fram en Halländsk Överenskommelse. Arbetet har sker i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

 

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

 

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

 

Vill du ställa dig bakom den Halländska Överenskommelsen och vara med och jobba för bättre tillit och delaktighet för alla i Halland?

Kontakta Rebecca Nordström för mer information, eller besök Överenskommelsens hemsida www.okhalland.se

 

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.

Pågående verksamhet våren 2021:

  • Dialogmöte: Region Hallands tillväxtstrategi
  • Framtidsforum: arrangemang med restriktioner
  • Uppstartsmöte Psykisk hälsa
  • Regional utvecklingsstrategi – Hur gör vi då?
  • Demokratiforum

Organisationer som signerat den Halländska Överenskommelsen.

Vill du veta vad det innebär att signera?

Få nyhetsbrev