Pär Connelid

2500kr

Historiska kartor över Halland: gårds- och bykartorna

Beskrivning

Pär Connelid

Historiska kartor över Halland: gårds- och bykartorna

De äldre svenska lantmäterikartorna är ett unikt historiskt källmaterial – ett riktigt världsarv! I Halland finns ovanligt många välgjorda, vackra och detaljerade kartor. Gårdarna och byarna karterades ofta flera gånger från 1600-talets slut och i samband med skiftena under 1700- och 1800-talen. Kartorna visar dock inte bara hur landskapet såg ut under dessa tidsperioder. Ofta framträder flera tidsskikt, som gör det möjligt att förstå vad som hänt i landskapet under mycket lång tid. Följ med på en spännande tur genom det halländska landskapets historia – speglad i de äldre kartorna!

Digitalt program
Om ni vill boka artisten digitalt, kontakta HBF för mer information.

Ytterligare information

Ort

Varberg