Kultur  för en halv miljon besökare/deltagare per år i Halland – vad betyder det?
När Hallands Kulturplan skrevs fördes dialog med många olika aktörer inom det halländska kulturlivet. Studieförbunden var tyvärr inte inbjudna i den dialogen. En följd av detta är att det inte finns någon samlad berättelse om studieförbundens roll i den halländska kulturpolitiken.

Vi vet inte om studieförbunden är störst som kulturarrangörer i Halland, men över en halv miljon deltagare/besökare i nästan 10 000 kulturprogram under 2010 känns betydelsefullt.

Studieförbunden drog också in över 40 miljoner kronor till Halland år 2010 i form av statsbidrag. En stor del av de pengarna har gått till att stödja det halländska kulturlivet på olika sätt.

Nu presenterar vi en bilaga till Hallands Kulturplan. En bilaga som är ett förslag på hur Studieförbundens roll i den halländska kulturpolitiken kan beskrivas. Läs bilagan.

Vetenskap och Kultur
Vetenskapscaféer, Kammarfysikensemblen, Kunskapsknallarna och annan scenfärdig science läser du om på projektets egen hemsida.

Kultur i äldreomsorgen
Sedan många år arbetar vi med frågor relaterade till Kultur och Hälsa, främst inom äldreomsorgen. Nu har vi sammanställt berättelser om aktuella verksamheter och projekt i ett dokument.
Läs mer

Katalog 2012

Kulturutbud 2012


Tillsammans med Musik i Halland presenterar vi stolt årets utbudskatalog.


Till katalogen

Bokning
 

Bildningsförbundets årsmöte
Den 28 april höll bildningsförbundet årsmöte på Gröna Hästen i Laholm. Bengt Olander underhöll innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Här kan du läsa vår Verksamhetsberättelse.

 

FETT

Musikalen FETT

Under ca två års tid arbetade vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, på att skapa en musikal. Hösten 2009 sattes FETT upp på Kajskjulet i Halmstad. Våren 2010 sattes FETT upp på Folkets Hus i Falkenberg. Arbetet skedde i samverkan med Musik i Halland och Region Halland medfinansierade. Läs mer


Handslag Halland - en samverkansmodell för ideell kultursektor i Halland
Tillsammans med Riksteatern och Riksteatern Halland har vi gjort en utredning där vi föreslår att vi tre får ett gemensamt utvecklingsuppdrag från Region Halland. I korthet vill vi kartlägga ideella kulturutövare, identifiera och kartlägga kreativa kluster och näringar, starta samverkansplattform för ideell kultursektor och jobba med utveckling av arrangörsledet i Halland. Hela utredningen

Typiskt Svenskt!

Vi stöder uppropet Typiskt Svenskt! Gör det du också! Klicka på loggan så kommer du till deras hemsida.

Det lönar sig att satsa på folkbildning
I en debattartikel berättar företrädare för de halländska studieförbunden om vilka vinster kommunerna kan göra genom att ge studieförbunden goda möjligheter att verka. Läs hela debattartikeln

Studieförbundens verksamhet i Halland
På fyra sidor presenteras motiv för offentliga medel till studieförbundens verksamhet, lite statistik och något om de ekonomiska villkoren för studieförbunden. Materialet finns i en version per kommun, samt en för hela Halland. Halland
Falkenberg
Halmstad
Hylte
Kungsbacka
Laholm
Varberg

LATHUND - för kulturarrangemang i Halland Med stöd av Region Halland och med erfarenheterna från Vågspel 2007 har vi gjort en Lathund för kulturarrangemang. Hämta Lathunden via länk här: LATHUND