Samverkanskonferens 14:e maj

 i Bästa Samverkansplatsen, Hallands bildningsförbund

Ett samhälle präglat av tillit, delaktighet och förståelse för varandra – delta på årets samverkanskonferens med signeringsceremoni för den Halländska Överenskommelsen!

 

Den 14:e maj återvänder Bästa samverkansplatsen till platsen där allt började – Halmstads Teater. 2016 möttes idéburen och offentlig sektor för att börja sin resa för ett mer strategiskt arbete för bättre samverkan. Sedan dess har vi träffats på regelbunden basis och diskuterat olika områden, metoder och verktyg. Arbetet har lett fram till att en Halländsk Överenskommelse har tagits fram som definierar att vi, som olika sektorer, ser att vi bör samverka mer i frågor där vi har gemensamma intressen. För att samverkan inte ska bli ojämlik så har principer tagits fram som ska genomsyra all form av samverkan. Åtgärder med ansvarspunkter har tagits fram för att underlätta för framtiden.

Den Halländska Överenskommelsen är inte ett avtal, utan är skapad utifrån begreppen fritt och frivilligt. Vi tror att relationen mellan sektorerna blir bättre och mer hållbar om den grundar sig på intresse och förmåga istället för på regleringar och straff.

Under kvällen kommer du att vara med i diskussioner om vad som bör prioriteras framöver på samverkansområdet. Du kommer också att få två konkreta exempel på samverkansprojekt som är på gång under året och som din organisation gärna får engagera er i. De organisationer som ställer sig bakom den Halländska Överenskommelsen kommer signera den och välja en arbetsgrupp.

 

Datum: 14 maj
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: Halmstad Teater, Festsalen

Program:
17.00 – 17.45 Registrering och mat
17.45 – 18.00 Välkommen!
18.00 – 18.15 Signering och val av arbetsgrupp
18.15 – 19.15 Workshop: framtid och prioriteringar
19.15 – 19.55 Presentationer samverkansprojekt
19.55 Avrundning och Avslutning

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2/5
Anmäl dig här. 

 

Läs den Halländska Överenskommelsen
Vill du signera? Skriv till rebecca@hbf.se