Här presenteras intervjuer och insamlat material.

Nedan kan ni hitta intervjuer i text eller ljudform. Det finns även bildmaterial och övrigt material.

Intervjuer – Textfiler

Foto

Fotografierna nedan är tagna vid intervjutillfället. Fler porträttbilder finns. Kontakta oss för att ta del av dessa.

Alla foton: © Anna Lindqvist

Anita Johansson

Anita Johansson

Anja Svensson

red-anja4

Anja Svensson

Anja Svensson

Anja Vallgren

Anja Vallgren

Anneli Dagnäs

Anneli Dagnäs

Bo Göran Karén

Bo Göran Karén

Gunvor Karén Johansson

Gunvor Karén Johansson

Håkan Hellman

Håkan Hellman

Kaisa Wahlgren

Kaisa Wahlgren

Karin Svensson

Karin Svensson

Kaarina Nilsson Magnusson

Liisa Dahlberg

Liisa Dahlberg

Kaarina Nilsson Magnusson

Liisa Nydén

Liisa Nydén

Mirjam Staf

Mirjam Staf

Nanny Ohlsson

Nanny Ohlsson

Raimo Svensson

Raimo Svensson

Siiri Harju Karlsson

Siiri Harju-Karlsson

Inger Sundin

Inger Sundin

Ljudmaterial och Övrigt material

Allt material som samlats in finns att tillgå genom Hallands bildningsförbund.
Materialet finns även tillgängligt på Arkiv Halland.