Återhämtningen efter pandemin märks när år 2022 summeras. Volymerna av statsbidragsberättigad verksamhet är ändå avsevärt lägre än år 2019. En förklaring är att en större andel av verksamheten sker utanför det som definieras som statsbidragsberättigat.

Under pandemin har studieförbunden gjort betydande satsningar på digitalisering av verksamheten genom teknik, kompetensutveckling och stöd både i den egna organisationen och för medlemsorganisationer och samverkande föreningar och andra grupper.

De volymer som redovisas är statsbidragsberättigad verksamhet. De satsningar som gjorts under 2021 och det stöd som getts till föreningsliv och andra verkande grupper ligger huvudsakligen vid sidan av det som rapporteras som underlag för statsbidrag.

Via länkarna till höger kan ni läsa sammanställningar av statistik kring studieförbundens verksamhet. Vi har valt att jämföra 2022 års siffror med 2021 och 2020. Siffrorna presenteras i PDF-filer. Som källor har vi använt SCB och studieförbundens egna rapporter.

Vill du ha andra uppgifter om rapporterad verksamhet  så är den offentlig och finns som vanligt tillgänglig hos SCB. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta.

 

Här finns också en förteckning över studieförbundens medlemmar och de organisationer som studieförbunden har samarbets- eller annat nationellt avtal med. Förteckningen är sammanställd i juni 2023 och omfattar 375 organisationer varav 211 medlemmar.

Länk till förteckningen