Under pandemin har studieförbundens verksamhet förändrats totalt. Väldigt mycket har handlat om att hjälpa föreningar och grupper att verka digitalt.

Studieförbunden har gjort betydande satsningar på digitalisering av verksamheten genom teknik, kompetensutveckling och stöd både i den egna organisationen och för medlemsorganisationer och samverkande föreningar och andra grupper.

De volymer som redovisas är statsbidragsberättigad verksamhet. De satsningar som gjorts under 2021 och det stöd som getts till föreningsliv och andra verkande grupper ligger huvudsakligen vid sidan av det som rapporteras som underlag för statsbidrag.

Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är dock det enkla faktum att folkbildning handlar om fysiska möten mellan människor, möten som under pandemin inte kunnat genomföras mer än i begränsad omfattning.

Via länkarna till höger kan ni läsa sammanställningar av statistik kring studieförbundens verksamhet. Vi har valt att jämföra 2021 års siffror med 2020 och 2019. Siffrorna presenteras i PDF-filer. Samtliga uppgifter om verksamhetsvolymer är hämtade från www.stuv.scb.se.

Vill du ha andra uppgifter om rapporterad verksamhet  så är den offentlig och finns som vanligt tillgänglig hos SCB. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta.