Under pandemin har studieförbundens verksamhet förändrats totalt. Väldigt mycket har handlat om att hjälpa föreningar och grupper att verka digitalt. Mycket av folkbildningen har flyttat till nätet och alldeles för mycket har satts på paus. Men det är ändå ca 60-65 % av ett normalårs verksamhet som har genomförts. Minskningen har varit störst i kulturprogrammen.

Via länkarna till höger kan ni läsa sammanställningar av statistik kring studieförbundens verksamhet. Vi har valt att jämföra 2019 års siffror med 2017 och 2018. Siffrorna presenteras i PDF-filer. Samtliga uppgifter är hämtade från Folkbildningsrådet/SCB.

Vill du ha uppgifter om rapporterad verksamhet år 2020 så är den offentlig och finns som vanligt tillgänglig hos SCB. Kontakta oss om du vill ha hjälp att hitta.