Den Halländska Överenskommelsen

Sedan 2018 har Hallands bildningsförbund uppdraget att samordna och processleda den Halländska Överenskommelsen. Verksamheten går ut på att främja samverkan mellan offentlig och idéburen sektor och strategiskt arbeta för bättre relationer och villkor för idéburna organisationer.

hok-logga

Den Halländska Överenskommelsen

En Överenskommelse är en avsiktsförklaring som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

 

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

Vill du ställa dig bakom den Halländska Överenskommelsen och vara med och jobba för bättre tillit och delaktighet för alla i Halland?

Kontakta Rebecca Nordström för mer information, eller besök Överenskommelsens hemsida www.okhalland.se

 

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här.