Den regionala teaterverksamheten inom Hallands bildningsförbund sköts av vår nya teaterkonsulent, Ika Nord.

Verksamheten är kopplad till uppdrag från Region Halland. Från början handlade det om att främja amatörteater. Numera handlar det mycket om utveckling av gränsöverskridande scenkonst och möjligheter för professionella och framstående amatörer att verka tillsammans.

Verksamheten är både av pedagogisk och teknisk art. Samarbete sker med länets studieförbund och folkhögskolor samt kulturinstitutioner, fria grupper, kommuner, företagare och enskilda personer.