Den regionala teaterverksamheten inom Hallands bildningsförbund sköts av vår teaterkonsulent, Ika Nord.

Verksamheten är kopplad till ett uppdrag från Region Halland.  Utvecklingsstöd till föreningsdrivna teaterföreningar
Hallands bildningsförbund ska erbjuda stöd till föreningsdrivna scenkonstaktörer i hela Halland, med fokus på teaterområdet, och skapa möjligheter till möten mellan professionella och amatörer.

Verksamheten är både av pedagogisk och teknisk art. Samarbete sker med länets studieförbund och folkhögskolor samt kulturinstitutioner, fria grupper, kommuner, företagare och enskilda personer. Kontakta gärna Ika om du har funderingar kring något specifikt eller allmänt kring utvecklingsstödet.

Klädförråd

Halländska organisationer som ska sätta upp föreställning kan kostnadsfritt låna scenkläder hos oss. Kontakta Ika Nord för ytterligare information.

Då når Ika enklast via 035 17 77 78 eller ika@hbf.se