HYLTE

I en tid då kvinnans rättighet att styra över sin egen kropp var försvagad, var vårdyrket en väg in i politiken. Att föda många barn slet på kroppen. Att använda preventivmedel var förbjudet.

Kvinnor med yrken inom vården, som till exempel en barnmorska, blev förebilder. De kunde påverka en mer demokratisk utveckling för kvinnor.
Deras anställningar innebar automatiskt en plats i den lokala polititiken.

Där kunde de vittna om hur kvinnors hälsa påverkades av att föda många barn. Barnmorskor blev ovärderliga hjälpare i Hallands landsbygdskommuner.
Året runt sågs de komma cyklande, på väg till torp där utgången kunde vara oviss; då valet stod stod mellan att rädda barnets liv eller moderns.

    Karin Fehrman

Karin Fehrman, född år 1904, var socialdemokratisk politiker i Hylte som föddes i ett fattigt hem utan möjlighet till utbildning. Hon fick börja försörja sig i unga år och engagerade sig i kommunens fattigvårdsnämnd där hon gjorde hembesök hos nödställda.

Cykeln nöttes till förmån för de politiska uppdragen som med tiden blev allt fler. Efter många år i socialnämnden och skolstyrelsen valdes hon in i landstinget och i sjukhusdirektionen som ordförande, ett uppdrag som hon först tvekade att ta.

(…) men så tänkte jag – har man nu föreslagit en kvinna, så ska jag visa att vi fruntimmer vi kan också.

    Maja Ohlin

På sjukhus i hela landet hänger de skyltar med ordet mammografi. Det kan vi tacka Maja Ohlin för. Hon var född år 1920 i Kvibille. Efter sex år i folkskolan började hon arbeta. Att fortsätta utbilda sig var omöjligt då hennes far hade dött.
Alla syskon måste hjälpa till med försörjningen i lantbrukarhemmet.

Utbildning fick hon istället genom SSU; i Holm och senare i Hylte, där hon som 14-åring fick jobb på mejeriet. I Hylte blev hon allt aktivare i kommunfullmäktige samt skolstyrelsen, sedan landstinget efter Karin Fehrman. Åren 1973 – 1976 satt Maja Ohlin i riksdagen som ersättare för Ingemund Bengtsson.

Hon var också med i riksdagen från 1979 fram till sin död år 1981. Maja Ohlin hade en stark demokratisk vilja. Ansåg att alla hade lika rätt till utbildning, sjukvård, arbete och att det skulle råda jämlikhet mellan män och kvinnor. Men inte genom könskvotering. Troligen sagt utifrån egna erfarenheter. Maja Ohlin hann med mycket och särskilt införandet av allmän mammografi, vilket betytt så mycket för kvinnors hälsa.

Jag tycker kvinnor ska ta sig fram på egna meriter. Däremot krävs det minst dubbelt arbete av en kvinna, jämfört med vad som krävs av en man.