SUBVENTIONER

I utbudet presenteras ett antal program som vi subventionerar med 50 % av kostnaden, inklusive resor, genom medel från Region Halland. Programmen väljs ut i samverkan med kommunernas kultur och äldreomsorg och föreningslivet.

När årets subventioner är förbrukade, kan du fortfarande boka programmen. Du betalar då hela kostnaden – samt hela resekostnaden.

Äldreomsorgen:
Kommunerna bokar utifrån en regional överenskommelse.
Kontaktperson för detta finns för varje kommun.
För frågor: maila bokningar@hbf.se eller ring 035 – 17 77 73.

Föreningslivet:
Alla halländska föreningar är välkomna att ta del av subventionspotten.
Subventioner till föreningar utgår med en fast summa för år 2023.
Först till kvarn gäller – dock endast för två program per förening och år.
OBS Subventionspotten för föreningar är förbrukad för 2023, välkommen igen 2024.

VÅR SERVICE FÖR BESTÄLLARE OCH ARTISTER

• Vi bokar artist, gör upp om pris och skickar bekräftelse på bokningen både till arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att allt stämmer).
• Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.
• Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.
• Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.
• OBS! Förutom priset som anges i katalogen betalar beställaren även reseersättning med 25 kr/mil.

• Priserna gäller för program på ca 45 min – om inget annat anges.
• Priserna kan komma att justeras under innevarande år.
• Fr.o.m. 2021 går det inte längre att registrera en bokning i efterhand.
• Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.
• Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra arrangemang!
• Alla bokningar är bindande om inte särskild överenskommelse om ev. avbokning slutits med artisten.

Tag kontakt med artisten i god tid.

Ingen bokning är klar förrän den är bekräftad via mail eller tel.