Viktig information

Vi kan inte garantera att alla artister vi förmedlar är vaccinerade mot Covid-19. Vill du som arrangör veta så rekommenderar vi att du frågar artisten så snart du kan, senast när du får bekräftelsen på bokningen.

Avbokningar i pandemi-tider

  1. Så här i pandemi-tider kan det vara en poäng i att såväl artist som beställare ansvarar för att de redan vid bokningstillfället pratar med varandra om vad som ska ske om arrangemanget ställs in.
  2. Den vanliga lösningen, och den vi förordar vid alla avbokningar, är att beställare och artist kommer överens om ett nytt datum. Vilket gör att vi uppmanar beställaren till att själv kontakta artisten för avbokning.
  3. Vid avbokning som beror på att beställaren inte får genomföra arrangemanget (p g a förändrade restriktioner genom beslut från myndighet, region eller kommun) gäller att artisten blir utan ersättning för den avbokade spelningen. (Fortfarande rekommenderar vi att beställare och artist kommer överens om ett nytt datum.)
  4. För bokning med subvention kan vi utbetala den subventionerade delen till artisten om beställare och artist inte kan komma överens om ett nytt datum. Om beställaren är en förening, förlorar beställaren en av sina möjligheter till subvention.
  5. Vid avbokning där beställaren får genomföra arrangemanget som planerat men inte vill genomföra bokningen (t ex p g a oro för ökad smittspridning) så rekommenderar vi först att beställare och artist kommer överens om ett nytt datum. Om det inte går att komma överens om nytt datum får beställaren ersätta artisten för det inställda jobbet

 

VÅR SERVICE FÖR BESTÄLLARE OCH ARTISTER

• Vi bokar artist, gör upp om pris och skickar bekräftelse på bokningen både till arrangör och artist. (Kontrollera noga på bekräftelsen så att allt stämmer).
• Behöver du besked om din bokning till någon viss dag? Uppge detta vid bokningen. I övrigt tar vi hand om bokningarna efter hur nära i tiden de ligger.
• Vi ombesörjer utbetalning av arvode till artisten.
• Vi fakturerar arrangören på det pris vi kommit överens om.
• OBS! Förutom priset som anges i katalogen betalar beställaren även reseersättning med 18.50 kr/mil.

• Priserna gäller för program på ca 45 min – om inget annat anges.
• Priserna kan komma att justeras under innevarande år.
• Fr.o.m. 2021 går det inte längre att registrera en bokning i efterhand.
• Det går fint att även boka artister som inte ingår i årets katalog.
• Ett bra välkomnande av artisten ger förutsättningar för ett bra arrangemang!
• Alla bokningar är bindande om inte särskild överenskommelse om ev. avbokning slutits med artisten.

Tag kontakt med artisten i god tid.

SUBVENTIONER

I utbudet presenteras ett antal program som vi subventionerar med 50 % av kostnaden, inklusive resor, genom medel från Region Halland. Programmen väljs ut i samverkan med kommunernas kultur och äldreomsorg och föreningslivet.

När årets subventioner är förbrukade, kan du fortfarande boka programmen. Du betalar då hela kostnaden – samt hela resekostnaden.

Äldreomsorgen:
Kommunerna bokar utifrån en regional överenskommelse.
Kontaktperson för detta finns för varje kommun.
För frågor: maila bokningar@hbf.se eller ring 035 – 17 77 73.

Föreningslivet:
Subventioner till föreningar utgår med en fast summa för år 2021.
Först till kvarn gäller – dock endast för två program per förening och år.

Ingen bokning är klar förrän den är bekräftad via mail eller tel.