Regional överenskommelse om kultur för äldre i Halland

Sedan 2016 samverkar regionen och kommunerna utifrån en regional överenskommelse om kultur för äldre, med inriktning äldreomsorg. Detta ger kulturen en långsiktig plats i halländsk äldreomsorg och ökar seniorernas tillgång till god kultur. Överenskommelsen är ett resultat av utvecklingsinsatser som bedrivits av Hallands bildningsförbund på uppdrag av regionen och med stöd från Kulturrådet.

Hallands bildningsförbund har ett regionalt uppdrag att säkerställa och vidareutveckla överenskommelsen.

Läs överenskommelsen här

Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att säkerställa överenskommelsen och fortsätta utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

Läs om andra utvecklingsinsatser inom kultur och hälsa – som görs av Kultur i Halland.
Läs mer – HÄR

Halländsk forskning – om kulturens betydelse i äldreomsorgen.
2013 genomfördes en studie i Hallands sex kommuner. Kristina Gustafssons forskningsrapport; “Vad kultur gör: om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg”, hittar du här.

Nyheter

  • Kommunala riktlinjer. Ett av de viktigaste resultaten av överenskommelsen är att fem av kommunerna tagit fram nya mål och riktlinjer för kulturen som resurs i äldreomsorgen – något unikt i Sverige. Riktlinjerna presenteras här: Halmstad, Varberg, Falkenberg. HylteLaholm 
  • Subventionerade kulturprogram. Överenskommelsen beskriver hur ett kvalitativt kulturutbud tas fram i samverkan med kommunernas kulturförvaltningar och äldreomsorg, där även seniorerna medverkar, samt föreningslivet. Med hjälp av regionala subventioner kan kommunerna handla dessa program till 50 % av kostnaden, upptill ett tak som för närvarande är 600.000 kronor per år. De subventionerade programmen – och alla andra program – hittar du i bildningsförbundets kulturutbud för 2019 – här.
  • Kulturutbildning. Utifrån överenskommelsen tar vi tillsammans med kommunerna initativ för att utbilda i kultur och hälsa på länets vårdutbildningar och för befintlig personal.
  • Forskning. Överenskommelsen grundar sig i forskning om kulturens betydelse för hälsan, inte minst för äldre. En bra översikt av forskning om kultur och hälsa finns på Karolinska institutets sida Den kulturella hjärnan. I november 2019 presenterar WHO den hittills största sammanställningen av forskning runt kultur och hälsa. Där slår man fast att kultur kan gynna hälsa, förebygga ohälsa och vara en del av behandlingen av olika former av ohälsa. Du kan läsa en kort presentation av rapporten här.
  • Nyhetsbrev. Vi ger ut ett Nyhetsbrev med information om allt som händer. Vill du hamna på sändlistan – maila till oss här.   Vårt senaste Nyhetsbrev hittar du här.
  • Facebook. Vi finns på Facebook och heter “Kultur för livet”. Du hittar oss här.