Ett halländskt fotografi berättar

1. Hilma Hofstedt

3. Kvinnornas roll

5. Rösträttsdemonstration Oskarstöm

2. Sorteringssalen Hyltebruk

4. Kvinnoutbildning Katrinebergs folkhögskola

6. Tora Simsson

Bildspel ”Ett halländskt foto berättar”

Fotografier: Oskarströms hembygdsförening, Hylte bruks arkiv,

Föreningen Gamla Laholm och Hallands Kulturhistoriska museum/arkiv.

Speaker: Charlotta Magnusson.

Texter: Kerstin Hultin och Björn Lind.

Ljud: Xerxes Andrén.

Bildspel: Anton Silver, Studio Halmstad.

RÄTTELSE I BILDSPELET

– HALLANDS STARKA KVINNOR
4. KVINNOUTBILDNING KATRINEBERG

Kvinnan under klockan är inte Elisabeth De Vylder utan Malin Holmström-Ingers och hennes blus är inte vit utan randig.
Vem var hon och varför är hon där i salen?

Malin Holmström-Ingers var en folkhögskolelärare från Hvilans folkhögskola i södra Skåne och god vän med Elisabeth De Vylder. Hon var musikpedagog och låg bakom flera sångböcker bl. a. ”Den svenska sången”. På Hvilan hade hon med sin make; rektor för skolan, startat utbildning för kvinnor på samma sätt som paret De Vylder genomförde på Katrinebergs folkhögskola.

Malin Holmström-Ingers var även ansluten till kvinnliga rösträttsrörelsens och medlem i Fredrika Bremer-Förbundet. Hon deltog livligt i debatten om kvinnors utbildning och ställning i samhället samt hade offentliga uppdrag som föreläsare och föredragshållare i olika sammanhang. Troligen därför är hon där i salen på Katrineberg denna dag då fotografen var på besök.
(Fakta ur Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)

Malin Holmström- Ingers
Bild Malin Holmström- Ingers
Elisabeth De Vylder
Bild Elisabeth De Vylder