Musikstunder för människor med demensproblem eller andra förvärvade hjärnskador med Jörgen Magnusson.

Jörgen är musiker, anställd vid ovanstående projekt från 2006 och har sedan dess gjort över 5200 musikstunder, c:a 400 om året.

Han har varit yrkesverksam musiker sedan början av 1980-talet på heltid/deltid och fler år kombinerat sitt musikantskap med musikundervisning. Han fick Ulla Billquist-stipendiet 1986.

I sina musikstunder förenar han underhållning med terapi, samt uppmuntrar till allsång i melodier som är välkända för deltagarna. Sångerna leder ofta till samtal, kring textämne, tidsepoker, personer och fenomen. Inte så sällan träder personliga minnen och betraktelser fram från gruppens deltagare.  Musiken väcker på så sätt en slumrande hjärna och öppnar våra hjärtan.

Pris 2023, är 1600 kronor per sångstund.

I Kungsbacka kommun ges en subvention på 600 kronor, vilket innebär att priset i realiteten blir 1000 kronor/sångstund.

Jörgen bokas via j.m@hbf.se eller via tel. 070-834 81 83 el 035-481 83

Ny Allsångs-cd
I spåren av verksamheten föddes önskemål från personalen om en allsångs-cd, för att de själva skall kunna hålla i sångstunder mellan Jörgens besök. Vi producerade en sådan cd 2014 med 15 sångfavoriter, som gått ut i flera hundra exemplar till samtliga kommuner i Halland.  Då det gått några år har många boenden efterfrågat en uppföljare. En sådan är nu klar.
Pris  150 kronor

Film
Vi har även 2007, producerat en film om verksamheten. Där får vi följa Jörgen Magnusson i hans arbete på halländska demensboenden. Vi får vara med vid sångstunder och höra kommentarer från boende och personal. Medverkande forskare ger också en vetenskaplig förklaring till musikens livsgivande funktion vid demenssjukdom. Filmen går att köpa/betällas av Jörgen eller av Hallands Bildningsförbund på tel. 035-177770
Pris 100 kronor 

Jörgen är oerhört bra på i sitt bemötande, ser var och en. Precis detta skall vi ha! Han kan variera sin nivå och bemöta våra boende där dom befinner sig. 

Detta är en del av en evidensbaserad metod som är underbar att ha tillgång till. Han är guld värd!”

Chef Laholm

“Oerhört bra, de gamla fullständigt älskar honom! När det gäller Jörgen fungerar det så bra att han är värd varenda krona!”

Chef Falkenberg