Hallands bildningsförbund

Folkbildning – Möten som utvecklar Halland

Hallands bildningsförbund

Folkbildning – Möten som utvecklar Halland

Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation och studieförbundens branschorganisation i Hallands län.

Vi är också länsorganisation för den halländska hembygdsrörelsen.

Dessutom är vi en regional kulturaktör med uppdrag från Region Halland bland annat inom scenkonst, kultur och hälsa, samt social hållbarhet.

Vi är en ideell förening med organisationer inom folkbildningssfären som medlemmar.

Nyheter