VARBERG

Allting har en början. Även demokratin. Men hur gjorde de maktlösa kvinnorna? Jo, de byggde nätverk och organiserade sig. I Varberg startade en av landets allra första föreningar för kvinnlig rösträtt!

De kvinnor som först värvades in i rösträttsrörelsens organisation hade olika bakgrunder. En var rektor, en var fotograf, en var författare och så vidare. Några satt med i vårdinrättningars styrelser och här fanns även en kvinnlig chefredaktör med en bakgrund som sjuksköterska. En brokig blandning kvinnor med bred kompetens.
Tala om nätverkande!

Inte konstigt att just Varberg blev plats för en av landets första bildade rösträttsföreningar. Gemensamt för alla var en stark vilja att förbättra samhället och minska orättvisor. De flesta engagerade sig politiskt på något sätt. Idag kan vi vara glada för att även fotografen Matilda Ranch engagerade sig. Genom hennes kamera kan vi idag se hur dessa rösträttskämpar såg ut.

    Wilhelmina Malmström

Wilhelmina Malmström var initiativtagare och ordförande i Varbergs förening för kvinnors politiska rösträtt som grundades år 1903. Hennes yrke var folkskollärarinna, trots att hennes mor var piga och pappan en fängelsekund, som försvann till Amerika.

Wilhelmina växte upp med sin fattiga mor. Frågan hur pigan hade råd att bekosta sin dotters utbildning är oviss. Kanske ingrep Wilhelminas farfar och farbröder. De var av bättre börd; stadsfiskal och professorer samt ledamöter i Svenska Akademien. Wilhelmina blev lärarinna i Varberg och i vuxen ålder del av förändringens vindar med ett omtalat politiskt engagemang för rättvisa.

    Frigga Carlberg

Frigga Carlberg växte upp i Falkenberg som rik fabriksdotter och fick som barn följa med sin mor i välgörenhetsarbete, vilket gav en inblick i sociala orättvisor. Efter läroverk i Halmstad gifte hon sig och flyttade till Göteborg. Där blommade intresset för kvinnofrågor upp i hennes ideella arbete inom fattigvården. Där fanns många ensamma mödrar och barn.

År 1902 bildades Göteborgs förening för kvinnans politiska rösträtt och Frigga tog på sig ordförandeskapet, gick året efter med i centralstyrelsen LKPR. Därefter blev hon en förgrundsfigur i kampen för kvinnlig rösträtt; som författare, översättare, talare och outtröttlig inspiratör.

Teman behandlade prostitution, övergrepp mot kvinnor och barn samt kvinnans politiska rättigheter. Frigga var gärna satirisk och respektlös inför överheten.

Försiktighet – vart kommer man därmed?

En ”stand up artist” under sin tid, men som ingav hopp om en bättre framtid för många utsatta människor. Fick kvinnor rösträtt kunde samhället förbättras.

Hon byggde upp ett omfattande kontaktnät och låg bakom många kvinnliga rösträttsföreningar i Halland, varav den första i Varberg.