Avslutade projekt

Från o med år 2014 hänvisar vi till våra verksamhetsberättelser, där vi redovisar samtliga avslutade projekt. Dessa berättelser finns under fliken “Om Hallands bildningsförbund”.

Vetenskap och Kultur Verksamheten har medfinansierats av Region Halland som årliga projekt. Här finns några rapporter: År 2010-2011   År 2011-2012

Vetenskapskonserter Vetenskapskonserter i Halland samt England 25-30 juli 2010 med ”The Science Concert”, vår Hallandsmodell av vetenskap och kultur. Arrangemangen är riktade till allmänheten och beskriver en ny metod inom folkbildningen där kultur och vetenskap går hand i hand. Region Halland bidrar med 29 000 kronor. Projektledare: Charlotte Sikö Helin

När orden tar slut tar sången vid Modern forskning visar att musik har en mycket stor vitaliserande effekt för personer med demens. Förklaringen är att musiken går in längs andra kanaler än språket och “startar upp” funktioner som annars lagts i träda. Vår musiker Jörgen Magnusson genomför årligen cirka 500 sångstunder till glädje för boende, personal och anhöriga på länets demensboenden. Detta möjliggörs genom en samverkan mellan Hallands bildningsförbund, Arbetsförmedlingen kultur, Region Halland och studieförbunden ABF och Vuxenskolan. Projektet har nu blivit löpande verksamhet. Sista projektrapporten

Att nå dementa med sång – en filmdokumentation Med hjälp av filmaren Peter Reindl dokumenterade vi under våren 2008 musiker Jörgen Magnussons allsångsverksamhet i den halländska demensvården. Filmen kommer att distribueras under 2009 och kan beställas på telefon: 035-17 77 73. Projektet har finansierats av Region Halland. Projektledare: Martin Odd.

Halland i Universum FN har proklamerat 2009 som det internationella Astronomiåret, IYA 2009, då det gått 400 år sedan Galileo Galilei utvecklade kikaren, med allt vad det skulle komma att innebära. Året uppmärksammas över hela världen och i Sverige har tillsatts en nationell grupp med uppgift att stimulera till engagemang. Genom projektet vill vi arrangera en serie publika aktiviteter på olika teman med medverkande från flera håll. Det handlar om små, lättplacerade, vandringsutställningar, offentliga föreläsningar, skolprogram, vetenskapscaféer, ”torgdagar”, experiment- eller prövapå-dagar, seminarier m m på olika teman inom astronomins ram. Projektet vänder sig till skolelever, studenter och medborgare i Halland. Under 2008 har det handlat om förberedelsearbete, år 2009 kommer att vara fyllt av aktiviteter av olika slag. Projektet präglas av en stor mängd ideellt arbete. Viktiga samarbetspartners är Länsmuseet i Halmstad, Musik i Halland och Högskolan i Halmstad. Region Halland bidrar med finansiering. Projektledare: Charlotte Helin. Slutrapport

Musikalen FETT Tillsammans med Musik i Halland satte vi upp en nyskriven musikal. Bertil Goldberg skrev ett manus som bearbetades i workshops med halländska artister. Efter en tids bearbetning kunde musikalen ha premiär på Kajskjulet i Halmstad. Senare gavs även föreställningar i Falkenberg. Rapport

Sopoperan På uppdrag av Halmstads Energi och Miljö, Stena Metall och Ragnsells stod bildningsförbundet för projektledare och producent för projektet under tiden 2008-04-07 – 2008-09-15. Projektledare: Björn Holmgren.

 

 

Musikteater från skrivbord till verkstad Syftet med projektet var att finna en ny arbetsmodell för Hallands Bildningsförbund att genom workshops bearbeta ett manus, där regionens konstnärliga yrkesutövare utforskar och utvecklar de sceniska möjligheterna för ny musikteater i Halland. Region Halland har hjälpt till med finansieringen. Projektledare: Björn Holmgren. Redovisning

Levande festival 2.0 På uppdrag av Halmstad&Co AB gjorde förbundet under 2008 en utredning inför Marinfestivalen i Halmstad 2009-2011. Utredningen har till stora delar genomförts av Martin Odd (vid sidan av hans tjänst som kulturförmedlare). Projektledare: Björn Holmgren. Rapport

Klingande utbudsdag Hösten 2008 genomfördes för första gången en klingande utbudsdag där våra beställare gavs möjlighet att provlyssna på ett urval av våra artister. Dagen genomfördes tillsammans med Musik i Halland och Region Halland hjälpte till med finansieringen. Projektledare: Martin Odd.

Gatuopera Med hjälp av två professionella operasångare från London, med erfarenhet från utomhuskonserter på bl a Covent garden, ville vi nå många människor med operasång av hög kvalitet. Projektet genomfördes sensommaren 2008 och finansierades av Region Halland, Musik i Halland, Sopoperan, Halmstad kommun och Varbergs kommun. Projektledare: Björn Holmgren. Redovisning av projektet

Bokmässa 2008 Mässan genomfördes i samarbete med Falkenbergs bibliotek, Regionbibliotek Halland och Hallands Släktforskarförening med stöd av Region Halland samt Studieförbundet Vuxenskolan. Projektledare: Gullvi Andreasson.

Säg det med toner Genom ett samarrangemang mellan Hallands bildningsförbund, Musik i Halland, ABF Sydhalland och Halmstad kulturförvaltning, kunde vi erbjuda ett musikprogram under sommaren, speciellt framtaget för äldreomsorgen. Projektledare: Martin Odd.

Uppbrott Utställningen UPPBROTT – halländsk migration då och nu vandrade vidare under året och visades på ett par platser av annorlunda karaktär, som Konsum i Knäred och Gekås i Ullared, vars kunder sällan eller aldrig möts av museiutställningar, vilket väckte berättigat uppseende. Under den månad utställningen visades på Gekås i Ullared nådde den 225 000 besökare! Projektledare: Gullvi Andreasson

Lathund för projekt/arrangemang Med lärdomarna och erfarenheterna från Vågspel som grund har vi tagit fram en praktisk lathund som gör att den som går igång med ett större projekt eller arrangemang i Halland ska få det enklare. Gullan Danielsson skrev lathunden som blev klar våren 2008. Projektet finansieras av Region Halland. Lathund

Vågspel År 2007 fyllde Halmstad 700 år. Själva födelsedagsaktiviteterna bestod av ett fyra dagar långt firande som pågick 31/5-3/6. 700-årsfesten gavs namnet Vågspel. Vågspel var ett delprojekt i Halmstads 700-årsfirande och Hallands bildningsförbund fick uppdraget att “planera, genomföra och följa upp Vågspel”. Utvärdering Vågspel

Utveckling av eventkompetens i samband med Panta Rei, en del av projekt Vågspel Region Halland bidrog ekonomiskt till oss för att vi skulle kunna göra Panta Rei till något alldeles särskilt.

AVSLUTADE VERKSAMHETER

Måla för livet var en del av de verksamheter vi genomförde med medel från Kulturrådet under åren 2012 – 2015. Mia Lundqvist var konstnären som ledde målarstunder i halländsk äldreomsorg.

Levande utställningar var ett pilotprojekt i samverkan med Hallands kulturhistoriska museum, under 2012.

Sjunga för livet var en del av de verksamheter vi genomförde med medel från Kulturrådet under åren 2012 – 2015. Halim Koshi är musiker, kompositör och körpedagog. Halim ledde körsång för seniorer i Halland.

Skriva/berätta för livet var en del av de verksamheter vi genomförde med medel från Kulturrådet under åren 2012 – 2015. Skrivledare var Mymmel Blomberg.

Under fyra år var vi ägare av projektet SCIENCE SAFARI.
Projektet leddes av Charlotte Sikö Helin och drevs av föreningen Science Safari och Execubic AB. Verksamheten lever vidare och du kommer till deras hemsida genom att klicka på: SCIENCE SAFARI