Studieförbunden som samhällsresurs

 i Hallands bildningsförbund

(Publicerad i HN 3 april 2020)

Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska samhället. Vi i studieförbunden vill vara en viktig del i hur enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga påfrestning.

Tillsammans med de ca 1 280 föreningar och grupper som är medlemmar hos eller samverkar med oss i Halland bedriver vi omfattande verksamhet inom folkbildning och kultur varje år. Över 20 000 hallänningar deltar i studiecirklar och mer än 611 000 deltar i våra kulturprogram.

Huvuddelen av vår folkbildning sker genom fysiska möten människor emellan. Men i rådande läge har vi kommit överens om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så. Vi gör vad vi kan för att motverka smittspridning och lutar oss mot Folkhälsomyndighetens expertis.

Det kan inte undvikas att möten skjuts på framtiden eller ställs in. Alla träffar kan inte genomföras digitalt. Vi, som så många andra, ser ett betydande tapp i inkomster av kursavgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. Föreningar och grupper som samverkar med studieförbund kring verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem.

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar årets eller kommande års fördelning av statsbidrag. Från flera kommuner och regioner har det redan kommit besked om att liknande beslut är på väg. För studieförbunden har dessa beslut en avgörande betydelse.

När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många kommer att få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i samhället. Det är därför väldigt viktigt att våra organisationer kan stå starka genom krisen, så att vi så snart det är möjligt kan återuppbygga upp dessa verksamheter och öppna upp våra lokaler och mötesplatser igen.

Vi vänder oss nu till Region Halland och de halländska kommunerna med en önskan att ni fattar beslut i linje med Folkbildningsrådets besked:

  • Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till studieförbund vare sig i år eller kommande år.

 

Studieförbunden spelade en nyckelroll i samband med flyktingvågen 2015. Sen dess har vi välkomnat, bildat och rustat många människor som kommit till Sverige. Vi kan spela en lika viktig samhällsroll nu. Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi kan medverka till att vi tillsammans kan ta oss genom den här krisen.

Björn Johansson, ABF Halland

Peter Ljungqvist, Bilda Sydväst

Anna-Karin Sjöström och Carolina Harvonen, Folkuniversitetet vid Lunds resp Göteborgs universitet

Suad Darir, Ibn Rushd Distrikt Västra

Remona Demare, Kulturens Region Väst

Christer Wolfbrandt, Medborgarskolan Region Väst

Ann-Louise Friberg, NBV Väst

Kristina Hallén Flaa, Sensus Västra Sverige

Barbro Göteson, Studiefrämjandet Halland

Joachim Lindqvist, SV Halland