Låt varje år vara ett demokratiår

 i Hallands bildningsförbund

År 2021 firade vi att det var 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Regeringen genomförde en nationell kraftsamling ”Demokratin 100 år – samling för stark demokrati”. Demokratin var på allas läppar.

I år är det val till Riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige. Och ännu flera viktiga steg har tagits sedan 1921 i rätten att delta i de allmänna valen. Visst är det fint och högtidligt att vi nästan alla över 18 år får delta i val av politiska representanter på olika nivåer. Utan den allmänna och lika rösträtten finns ingen demokrati att tala om.

Med den tragiska ryska aggressionen mot Ukraina blir det allt mer tydligt att allmän rösträtt inte räcker för en fungerande demokrati. Det krävs också grundlagsskyddade rättigheter. Yttrandefrihet och tryckfrihet för att nämna några. Men för oss tar det inte slut här. Demokrati förutsätter människor som kan, vill och får agera efter demokratiska principer. Demokrati förutsätter ett aktivt civilsamhälle med föreningar som drivs demokratiskt och som utgör plattformar för människors engagemang i olika frågor.

Denna början av det första året efter Demokratiåret 2021 känns det som att vår demokrati är hotad både utifrån och inifrån. Spridande av falska rykten och nyheter, påeldande av konspirationsteorier och andra försök att undergräva tilliten mellan oss människor undergräver tilltron till det demokratiska samhället.

Vi, studieförbunden i Sverige, har många olika uppgifter. Delvis beroende på att vi har olika huvudmän och stiftare. Men vi har några gemensamma uppdrag. Två av våra viktiga uppdrag från staten är att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”, samt ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”. De uppgifterna känns idag viktigare än någonsin.

För folkbildningen är varje år ett demokratiår. Våra arbetsmetoder är i sig praktiserad demokrati, att lära av och tillsammans med varandra i en miljö som präglas av respekt för fakta och för våra mänskliga olikheter. Det finns utrymme för olika uppfattningar och vi tränar oss i att aktivt lyssna på varandra.

Välkommen till oss för att bilda dig en uppfattning inför valet, för att få hjälp att förstå händelserna i världen eller för att bilda dig kring någon annan fråga eller färdighet tillsammans med människor som vill detsamma.

Joachim Lindqvist, SV Halland                                    Björn Johansson, ABF Halland

Disa Jagurdzija, NBV Väst                                           Barbro Göteson, Studiefrämjandet Halland

Sara Cambring, Medborgarskolan Region Väst           Anna-Karin Sjöström, Folkuniversitetet Lund (HP)

Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet Göteborg (HN)

Kristina Hallén Flaa, Sensus Västra Sverige                Peter Ljungqvist, Bilda Sydväst

Britt-Marie Jonsson, Kulturens Region Väst               Malin Novén, Ibn Rushd Distrikt Västra