Vi var med på Folk&Kultur 7 februari i Eskilstuna

 i Hallands bildningsförbund

Tillsammans med övriga länsbildningsförbund arrangerade vi ett panelsamtal med rubriken “MUSIK UR TOMMA INTET OCH ANDRA VANFÖRESTÄLLNINGAR”. Panelsamtalet handlar om musikens förutsättningar och vikten av att skapa goda sådana. Läs mer om panelsamtalet här.