Årets redovisning till Region Halland

 i Hallands bildningsförbund

Region Halland fortsätter ge oss förtroende att förvalta ett antal särskilda uppdrag inom kulturområdet. Idag har vi överlämnat vår redovisning över det arbete vi gjort år 2023 m a a dessa uppdrag. Hela redovisningen kan du läsa här.