Lars Hillertz

1350kr

Mejerihistoria

Beskrivning

Lars Hillertz

Hembygdsforskare med ett förflutet inom glassindustrin.

Mejerihistoria

Föredraget bygger på den mycket uppskattade mejeriutställningen på Sannarps mejeri hösten 2019.
Mejeriernas betydelse för landsbygdens utveckling, en tillbakablick på en 100-årig epok.
Varför var mejerierna så viktiga del i Hallands utveckling från fattiglän till välmående bygd?
Mejeriet var drivkraften på landsbygden när en bondby blir ett samhälle.
Möt ”mejeristen” som berättar sin historia om ett mejeris
uppkomst, fusionerna och nedläggningen.

Mörkläggning, filmduk och projektor behövs
60-90 min

 

Mer information

Ort

Heberg