Sven Larsson

2600kr

Artikelnr: N/A Kategorier: , ,

Falkenberg, staden formas 1830 – 2020

Halland blev svenskt 1645

Halländska kvinnor på 1600- och 1700-talet

Ätrans dalgång, berättelsen om ett gränsland

Beskrivning

Historikern och författaren berättar i ord och bild om att vara hallänning för 300 år sedan.

Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenskar?

Brömsebrofreden 1645 innebar en total förändring för hallänningarna. Inom loppet av en generation tvangs man att skifta från dansk till svensk nationalitet. Med en kombination av civilt motstånd, dialog och skicklig förhandlingstaktik lyckades ett överraskande starkt lokalsamhälle mildra effekterna av nationalitetsbytet och hävda sin integritet.

Halländska kvinnor på 1600- och 1700-talet

De var utsatta och förtryckta i ett krigsdrabbat Halland, präglat av en gammaltestamentlig moralsyn, men många var också starka och handlingskraftiga.

Ätrans dalgång, berättelsen om ett gränsland

Dalen blev en transportled mellan Hallandskusten och inlandet för idéer och varor, men också en krigszon. Vägar från Halmstad, Varberg och Falkenberg ledde in i dalen och påverkade dessa städer. Laxfiske, flottning och vattenkraft konkurrerade om utrymmet i ån. Föreläsningen binder ihop dalens historia och belyser skiftande förutsättningar för de människor som levt sina liv här.

Falkenberg, staden formas 1830 – 2020

Falkenberg var ännu under första hälften av 1800-talet en stor bondby, väl integrerad i den omgivande landsbygden. Trots närheten till havet var kontakterna med omvärlden begränsade. Ständiga bränder drabbade de lättantändliga trähuskvarteren med stor misär som följd, men gav också möjligheter till att bygga nytt och bättre. Långsamt växte staden ur sin isolering och blev alltmer stadslik. Liksom i de flesta städer omvandlades denna tidiga stadsmiljö under 1950-, 60- och 70-talen totalt. Falkenberg fick en alltmer storstadsmässig prägel. Så har staden formats.

60 min. Mörkläggning, filmduk och projektor krävs

OBS endast bokningsbar i och omkring Falkenberg

www.svenlarsson.se

Ytterligare information

Ort

Falkenberg

Alternativ

Falkenberg, Gränslandet Ätrans dalgång, Halland blev svenskt 1645, Halländska kvinnor på 1600- och 1700-talet