Samverkanskonferens 2018

 i Bästa Samverkansplatsen

Stort tack till alla som deltog på Samverkanskonferensen som hölls den 6 november i Varbergs Folkets hus!

I ett lite för litet rum samlades vi ca 50 personer för att höra vad som var på gång med den Halländska Överenskommelsen och för att påbörja ett arbete med Region Hallands Regionala Utvecklingsstrategi (RUS). Det blev mycket information på kort tid och jag hoppas att alla som var där fick idéer om hur deras organisation kan arbeta med de tre exempel på temaområden som lyftes fram och hur sin organisation kan delta i den fortsatta RUS-processen i vår. Introduktionen och djupdykningen i temaområdena ”En attraktiv plats”, ”Demokrati” och ”En välmående befolkning” ska ses som just en introduktion om vilka utgångspunkter som finns för RUS:en idag. Förutom dessa områden har Region Halland också tagit fram analysmaterial kring ämnena “en cirkulär och biobaserad ekonomi”, “en åldrande befolkning”, “kunskap och kompetens”, samt “hur har det gått för Halland?”.

I vår kommer du att bjudas in till träffar där du tillsammans med andra organisationer kommer att få diskutera temaområdena, lägga fram förslag på kompletteringar och definiera prioriteringar. Genom att samlas flera organisationer så får idéburna sektorns åsikter en större tyngd än om vi skickar in förslag en och en. Med den här metoden låter vi Region Halland se vilka saker som idéburna organisationer är överens om, vill prioritera och vill justera/komplettera. Som enskild organisation är man givetvis välkommen att driva linjer vid sidan om de gemensamma.

Jag kommer att börja samla in intresseanmälningar på att delta i RUS-processen i vår, redan idag. Ju tidigare ni anmäler intresse att delta, desto bättre blir förberedelserna. Så jag ber er att svara på det här brevet eller skicka in intresseanmälan till rebecca@hbf.se och anmäla vilken organisation ni tillhör och att ni har för avsikt att delta.

Tider, inläsningsmaterial och processplan kommer att presenteras tidig vår 2019.

/Rebecca Nordström,
Processledare Bästa samverkansplatsen

halländska överenskommelsen