Den Halländska Överenskommelsen

 i Bästa Samverkansplatsen

Under 2018 arbetar Bästa samverkansplatsen fram en Halländsk Överenskommelse i samverkan med idéburna organisationer och Region Halland.

En Överenskommelse är ett strategidokument som  anger:

  1. Att den idéburna och offentliga sektorn vill och behöver samverka mer
  2. Vilka principer som ska gälla när vi samverkar

Den regionala Överenskommelsen i Halland syftar också till att främja goda relationer, öka kunskapen om varandra och att underlätta för fler samarbeten.

Den Halländska Överenskommelsen kan läsas i sin helhet här:

Den Halländska Överenskommelsen