Demokrati, folkbildning och kultur för alla – det är studieförbunden

 i Hallands bildningsförbund

Demokrati, folkbildning och kultur för alla – det är studieförbunden

Studieförbunden är troligen Hallands största kulturaktörer. Dessutom erövrar
studieförbunden demokratin – varenda dag. Som det inte vore nog bidrar
studieförbunden ständigt till att höja bildnings- och utbildningsnivån hos
hallänningarna. Och vi finns överallt i Halland. Det låter skrytsamt men vi har
fog för det, kolla här:

Förra året arrangerade studieförbunden 10 411 kulturprogram med sammanlagt 609 019 deltagare i
Halland. Det är en ökning med över 30 % jämfört med år 2007. Kulturprogrammen genomförs till
största delen tillsammans med någon av de 100-tals föreningar, organisationer eller grupper som
studieförbunden samverkar med i Halland. Och vi vill särskilt lyfta fram att dessa program
genomförts såväl i städernas salonger som i förorter och på mindre orter i Halland. Vi finns där
människor finns.

Just samverkan med och stöd till föreningslivet är ett synnerligen effektivt och viktigt sätt att erövra
demokratin. Genom senaste årtiondenas demokratiforskning vet vi att demokratin fungerar som bäst
där människor kan samverka och kompromissa med andra och där vi känner tillit till och förståelse
för varandra. Detta växer fram när människor möts för att samverka kring en idé, en uppgift eller ett
gemensamt lärande.

Förra året hade studieförbunden 69 309 deltagare i våra studiecirklar och andra
folkbildningssammankomster som genomförts i Halland i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier
för hur vi får använda våra statsbidrag.

Tillsammans har vi årligen med oss 35-40 miljoner kronor i statliga bidrag till vår verksamhet i
Halland. Vi har funnits i över 100 år och står för ett långsiktigt hållbart sätt att stärka demokrati,
bildning och utbildning, samt mångfalden i kulturlivet.
Trots detta har de halländska kommunerna kraftigt minskat sitt stöd till studieförbunden den senaste
tioårsperioden. Från 41 till 31 kronor per invånare i genomsnitt. (Halmstad ger mest med 37 kronor
per invånare och Hylte minst med sina 28 kronor per invånare.)

När vi nu säger att det vore klokt att vända den utvecklingen – att en klok kommunal beslutsfattare
ökar det lokala stödet till studieförbunden – så är det i förvissningen om att det ger god effekt per
satsad krona.

Björn Johansson, ABF Halland
Peter Ljungqvist, Studieförbundet Bilda Sydväst
Karin Nylén, Folkuniversitetet Väst
Anna-Karin Sjöström, Folkuniversitetet Syd
Suad Darir, Ibn Rushd Distrikt Västra
Britt-Marie Jonsson, Kulturens Region Väst
Christer Wolfbrandt, Medborgarskolan Region Väst
Robert Lychou, NBV Halland
Kristina Hallén Flaa, Sensus Västra Sverige
Niclas Rosell, Studiefrämjandet i Väst
Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan Halland

halländska överenskommelsen