Åtgärder med anledning av Covid19-epidemin

 i Hallands bildningsförbund

Vi försöker vara noggranna i att följa råd och rekommendationer från myndigheter. Det innebär att många av oss kommer att arbeta hemifrån. Därför kan det vara svårt att nå oss via fast telefoni.

Många av våra verksamheter bygger på sociala möten mellan människor. Dessa begränsas nu i stor utsträckning. Vi försöker på olika sätt medverka till att hitta digitala lösningar så att viss verksamhet kan bedrivas utan smittorisk. Men mycket blir inställt eller flyttat.

Har du frågor eller synpunkter så är du välkommen att vända dig till någon av oss. Om du inte vet vem, går det alltid bra att söka Björn Lind på 0705435411 eller skriva till info@hbf.se