Vad gör studieförbunden i Halmstad?

 i Hallands bildningsförbund

Mer än du tror. Det vågar vi påstå. Studieförbunden arrangerar och samordnar en stor mängd fri och frivillig, demokratisk och jämställd studieverksamhet samt massor av kulturarrangemang för nästan alla åldrar.

På senare år har det ekonomiska stödet från en del kommuner minskats eller t o m dragits in helt. Det är ett sparande på kort sikt som ökar kommunens kostnader på sikt.

Alla elva studieförbund utgår från statens fyra syften med statsbidragen. Syftena handlar förenklat om att stärka och utveckla demokratin, öka människors möjligheter att påverka sin livssituation, höja och utjämna nivåer inom bildning och utbildning, samt bredda intresse för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studieförbunden arbetar utan vinstintresse och verkar som möjliggörare för individer, föreningar, kulturarbetare och kommuner samt regioner.

Att ge studieförbunden goda förutsättningar att verka i Halmstad är smart, hållbart och ekonomiskt. Studieförbundens verksamhet är en del av Halmstads infrastruktur – väl integrerad med föreningsliv, andra organisationer, lösa grupperingar och inte minst med kommunens egna insatser. Över 430 föreningar och grupper får stöd av studieförbunden i Halmstad. Och då räknar vi inte alla idrottsföreningar som får hjälp av idrottens eget studieförbund.

Utan de elva aktiva studieförbunden skulle Halmstad bli en avsevärt mindre attraktiv kommun att bo och leva i. Genom att tillföra meningsfulla sammanhang ökas livskvalitet, ohälsa minskas och lokal sammanhållning skapas eller stärks.

Utan studieförbund skulle många verksamheter bli sämre eller försvinna. Inte minst inom kulturområdet talar siffrorna ett tydligt språk. (Siffrorna är offentlig statistik från SCB och omfattar endast den verksamhet som uppfyller Folkbildningsrådets krav för användning av statsbidrag.)

År 2018 genomförde studieförbunden, själva eller tillsammans med någon annan, 3 426 kulturprogram med 258 990 deltagare i Halmstad.

Lägg därtill att över 11 800 personer lärt sig mer om allt möjligt från naturkunskap, djurhållning, musik, hantverk, samhällskunskap, språk m m. Detta har alla i Halmstad nytta av och det görs till en mycket låg kostnad oavsett om en räknar per studietimme, per person eller per kulturprogram.

Gemensamt för alla studieförbund är önskan att göra mer och bättre i Halmstad. I den trygga förvissningen om att studieförbunden är synnerliga effektiva i förhållande till ekonomiska insatser, vilket de över 146 000 ideella ledartimmarna per år i Halmstad är ett exempel på, vill vi avsluta med uppmaningen till beslutande i kommunen att öka samverkan med studieförbunden. Det skulle över 100 000 invånare i Halmstad vinna på.

Sofie Johansson, ABF

Kastriot Zeqiri, Medborgarskolan

Kristina Hallén Flaa, Sensus

Evelina Mattsson, Studiefrämjandet

Kristina Svahn, Studieförbundet Vuxenskolan

Björn Lind, Hallands bildningsförbund