Studieförbunden tackar Region Halland

 i Hallands bildningsförbund

Studieförbunden i samverkan har producerat en tack-video som riktar sig till de regioner som beslutat att inte låta coronapandemins effekter påverka stödet till studieförbunden. Till de regioner som tackas hör Region Halland.