Vi bygger framtidstro i pandemins spår

 i Hallands bildningsförbund

I Halland möts över 35 000 individer varje år inom våra 10 studieförbund. Vi har olika inriktning men vi är alla idéburna, utan ekonomiskt vinstintresse och verkar för alla människors lika värde och för att stärka demokratin. Vi har funnit i över 100 år och utvecklas ständigt tillsammans med de människor som hos oss finner fri bildning, alltid efter individens förutsättningar och alltid tillsammans med andra.

När pandemin har stängt många dörrar och utmanat föreningslivet har vi funnits där. Med handfast hjälp har vi bidragit till digitala möten genom utbildningar och stöd för att människor ska kunna fortsätta vara aktiva och delaktiga i samhälls- och kulturlivet. Vi har anpassat våra lokaler så att mindre grupper under vissa perioder kunnat träffas utifrån rådande restriktioner. Dessutom har vi gett stöd för de som haft viljan att flytta verksamheten utomhus. Vi vågar påstå att tillsammans med RF-SISU, idrottsrörelsen och dess eget studieförbund, samverkar vi med nästan hela det halländska föreningslivet.

Studieförbunden bygger tillit, framtidstro och bidrar till social hållbarhet. Vi gör att människor enklare får hjälp under kriser, vilket den här pandemin verkligen visat. Vi finns där för att bota ensamhet i spåren av ett års social karantän. Vi ser till att personer som halkat efter i digitaliseringen får en mötesplats och stöd i att följa med i utvecklingen. Men framför allt skapar vi mötesplatser där människor själva ges utrymme att vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet och att påverka sin egen livssituation. Det är i mötet med andra kring gemensamma frågeställningar och intressen som engagemang och kraft att påverka kan växa.

Pandemin har skapat påfrestningar för samhållet. Människor som redan lever i utsatthet har drabbats extra hårt. Men även många andra har förlorat försörjning, sociala kontakter och drabbats av allt från nedstämdhet till psykisk ohälsa. Vi hyser stor respekt för de som arbetat för att mildra pandemins skadeverkningar – inte minst personalen i regionens sjukvård och kommunernas omsorg. När samhället nu inom kort börjar återhämtningen är det dags för oss studieförbund, folkhögskolor, idéburna organisationer och kulturlivets andra aktörer att tillsammans med andra kommunala och regionala verksamheter påbörja byggandet av en gemensam framtidstro. För att göra det behöver vi mötas, lära nytt, vara kreativa, tänka och skapa tillsammans.

Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Kristina Hallén Flaa, Sensus Västra Sverige

Christer Wolfbrandt, Medborgarskolan Region Väst

Barbro Göteson, Studiefrämjandet Halland

Björn Johansson, ABF Halland

Peter Ljungqvist, Bilda Sydväst

Disa Jagurdzija, NBV Väst

Britt-Marie Jonsson, Kulturens Region Väst

Anna-Karin Sjöström, Folkuniversitetet Region Syd/Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet Väst

Malin Novén, Ibn Rushd Väst