I tuffa tider behöver vi hjälpas åt

 i Hallands bildningsförbund

(Text av RF-SISUs ordf Susanne Erlandsson och vår ordf Joachim Lindqvist, insänd till HN.)

Vi som jobbar med lokala föreningars verksamhetsutveckling har under flera år sett hur ledare slitit för att få verksamheterna att fungera och intäkterna att täcka åtminstone de fasta kostnaderna. För föreningslivet pågår arbetet för fullt med att bygga upp verksamheter igen efter tunga pandemiår.

Och som så ofta är det människor med minst ekonomisk styrka som drabbas först och hårdast. När egenavgifter införs eller höjs på studieförbundens cirklar, när träningsavgifter införs eller höjs i idrottsföreningar så tränger det undan människor som inte har råd.

Idrottsrörelsen, funkisrörelsen, pensionärsföreningar, ungdomsorganisationer, kulturlivet och övrigt föreningsliv har medlemmar och utövare som alla drabbas om kommunerna inför nästa år skär ned på stödet till studieförbunden.

Det är ju redan så att våra organisationer drabbas av ökade elpriser och övrig inflation – kostnadsökningar som inte fullt ut kan lämpas vidare på några ”kunder”. Även med höjda avgifter för medlemmar, deltagare och utövare så innebär detta en ekonomisk försvagning av organisationer som får effekter även på längre sikt.

Eftersom både idrottsrörelsen och studieförbunden för statliga medel som vi har med oss till verksamheter lokalt innebär det att kommunala nedskärningar som minskar verksamhetens omfattning leder till minskad andel statliga pengar.

Så när nu Kultur-, fritids- och tekniknämnden ska skära ned med 3 miljoner kronor så är vår förhoppning att förvaltningen och nämnden ser värdet i att vi hjälps åt i tuffa tider för att undvika dubbelbestraffning av redan utsatta medlemmar, deltagare och utövare i Falkenbergs rika föreningsliv.

Susanne Erlandsson                                             Joachim Lindqvist

Ordförande                                                            Ordförande

RF-SISU Halland                                                  Hallands bildningsförbund