Vi söker Utvecklare kultur och hälsa

 i Hallands bildningsförbund

Vill du vara med och utveckla kulturens betydelse för människors hälsa i Halland? Då är du kanske rätt person för oss. Vår nuvarande Utvecklare kultur och hälsa går nämligen i pension och vi söker hans efterträdare.

Kolla gärna Facebook/Kultur för livet, där kan du se en del av det som gjorts och görs.

Vi arbetar med uppdrag från Region Halland. Uppdragen formuleras för fyraårsperioder och de som gäller den här tjänsten är f n följande:

 

– Hallands bildningsförbund ska arbeta i överensstämmelse med Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre.

Överenskommelsen finns på https://www.hbf.se/kultur-och-halsa/

– Hallands bildningsförbund ska i samarbete med Kultur i Halland och de halländska kommunerna utveckla konceptet Kultur som stöd för rehabilitering (KUR) och vara en samordnande och stödjande resurs för de kommuner som vill arbeta med KUR. Hallands bildningsförbund ska även vara en resurs för och del av Region Hallands utvecklingsarbete inom området Kultur och hälsa.

– Hallands bildningsförbund ska förmedla kulturprogram till kommunal omsorgsverksamhet och föreningsliv med spridning i hela Halland. Det subventionerade kulturutbud som förmedlas ska uppfylla de villkor som anges för regionalt subventionerat kulturutbud i Överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre.

Ditt ansvar handlar om den del som subventioneras med regionala medel. Själva förmedlingen sköts av vår Kulturförmedlare.

 

Tjänsten är på heltid och placerad i Halmstad. Kollektivavtal finns (mellan Fremia och Unionen).

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Säkerställa den överenskommelse som tecknats mellan Region Halland och kommunerna angående kultur för äldre.
 • Samverka med kommunerna runt implementering och uppföljning av överenskommelsen.
 • Ansvara för utveckling och uppföljning av det subventionerade utbudet.
 • Samverka med kommunerna runt kulturutbildning för personal och på vårdutbildningar.
 • Verka för att öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsan och den sociala hållbarheten, särskilt för äldre.
 • Arbeta utifrån prioriteringar inom området i Hallands kulturplan.
 • Samverka med Kultur i Halland gällande insatser inom kultur och hälsa.
 • Samverka med övriga regionala kulturaktörer.
 • Planera, leda och medverka i kurser och konferenser.
 • Initiera och driva projekt inom området.
 • Följa forskning inom området och bevaka nya forskningsbehov.
 • Omvärldsbevaka och medverka i nätverk samt sprida resultat från Halland.
 • Samverka med övrig personal i bildningsförbundet.

Du som söker har följande med dig:

– Betydande kunskap och erfarenhet av eget arbete med kulturella uttryck i offentliga sammanhang eller som kommunalt eller regionalt anställd kulturfrämjare. Allra helst har du båda perspektiven med dig.

– Förmåga att vara självgående.

– God organisatorisk förmåga.

– En väldigt stark förmåga att uttrycka dig såväl i tal som skrift.

Vi erbjuder dig:

– Ett omväxlande arbete med strategisk betydelse.

– Möjlighet att med stor frihet verka i en organisation som på olika sätt ägnar sig åt folkbildningsfrämjande och kultur.

Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation, studieförbundens branschorganisation, hembygdsrörelsens länsorganisation och regional kulturaktör med uppdrag inom scenkonst, kultur och hälsa, kulturarv, samt samverkan mellan idéburna organisationer och Region Halland.

 

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti till info@hbf.se. Vi siktar på tillträdesdag 1 december. Vi tillämpar avtalsenlig provanställning.

Upplysningar om tjänsten lämnas av bildningskonsulent Björn Lind b.l@hbf.se eller utvecklare kultur och hälsa Martin Odd m.o@hbf.se .