Positivt om folkrörelser

 i Hallands bildningsförbund
Varberg gagnas av ett fritt och ganska vildvuxet föreningsliv. Må de politiker som tror att mer politisk styrning av föreningslivet skulle gagna Varberg tänka om.

I en insändare “Folkrörelser positivt för Varberg” skriver Ingemar Ericsson (24:7) insiktsfullt och klokt om betydelsen av engagerade människors möjligheter att förbättra tillvaron för sig själva och andra.
Svensk politik har under många bidragit till att underlätta för människor att organisera sig, till nytta för individers och samhällets utveckling. Och det har gällt även för de som har strävat efter att byta ut den politiska ledningen och driva utvecklingen åt ett annat håll än det som varit dåtidens norm. Det har betytt oerhört mycket, precis som Ericsson beskriver, för förbättringar och sociala reformer.
Idag upplever vi tyvärr ett politiskt tryck från vissa håll på att föreningarna ska passa in i politiska mallar för att de ska få vara med och dela på samhällets stöd. Då är det uppfriskande att läsa en insändare från en politisk företrädare som vill ha mer tryck underifrån, mer uppror och mer samling för gemensamma intressen. Detta kräver medvetna kommunala beslut som ytterligare underlättar en sådan utveckling. Och kanske dessutom en ytterligare utveckling av det samarbete som redan sker med studieförbunden som samverkar med ca 290 föreningar i Varberg (varav ca 125 idrottsföreningar via RF-SISU). Att bygga på samverkan är en stark strategi för en kommun som vill utveckla mänskligt engagemang.
Jag skriver “ytterligare underlättar” eftersom det redan pågår många utvecklande samarbeten mellan Varbergs kommun och föreningslivet. Må de fortsätta att utvecklas och må de politiker som tror att mer politisk styrning av föreningslivet skulle gagna Varberg tänka om och inse betydelsen av ett fritt och ganska vildvuxet föreningsliv.